wz
stránky obce: www.jestrabi-lhota.cz

Brožura pro tisk

Vítejete na oficiálních stránkách
XXVII. srazu Lhot a Lehot

Vznik Lhot se datuje začátkem 13. století za panování Přemysla Otakara I. Lhoty byly zakládány většinou drobnými feudály v okrajových částech katastrů existujících vesnic s feudálním osídlením. Jsou dílem vrcholné kolonizace, osazované domácím obyvatelstvem. Jejich zakládání bylo spojeno s obtížnými kultivačními pracemi a náleží do poslední fáze osídlovacího procesu na méně hodnotné nebo lesní půdě, kterou museli vymýtit a za tyto práce byli obyvatelé osvobozeni na přesně stanovený počet let od dávek daní a poplatků. Jednalo se o tzv. "lhóty" polehčení, od čehož dostávaly jména.

XXVII. sraz pořádá Jestřabí Lhota

Naše obec se nachází v Polabské nížině 8 km severně od města Kolín (cca 60 km východně od hlavního města Prahy) v nadmořské výšce 210 m.n.m. V současné době žije v obci cca 350 obyvatel.

Předškolní děti docházejí do místní mateřské školky. Děti školního věku dojíždějí do základní školy ve Velkém Oseku a ZŠ Býchory. Studentstvo nachází uplatnění v učilištích a na středních školách v Kolíně.


Záštitu nad akcí převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, město Kolín a poslanec parlamentu ČR Mgr. Ondřej Plašil